НДФ „13 века България“ дари книги на НУКК

Националният дарителски фонд „13 века България“ дари книги за библиотеката на Националния учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура.

 

В дарението са включени исторически и географски изследвания, произведения от Йордан Радичков, проф. д.ф.н. Боян Биолчев, Ангел Гушев, Калина Гушева, Димка Гочева, Иван Колев, Хараламби Паницидис, Уилям Шекспир, Исе Моногатари.

 

Книгите са продукция на Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.

Категория
Дарено от нас, Събития