НДФ „13 века България“ дари книги на НУИИ „Илия Петров“

На 11 април 2019 г. НДФ „13 века България“ дари на Националното училище за изящни изкуства „Илия Петров“ в София 40 броя книги за библиотеката му. В дарението са включени и монографии от проекта на Фонда „Съвременно българско изкуство. Имена“.

Категория
Дарено от нас