НДФ „13 века България“ дари книги на Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ – Велико Търново

На 16 декември 2021 Националният дарителски фонд „13 века България“ дари 175 броя книги за Регионалната библиотека „П. Р. Славейков“ във Велико Търново. Сред тях са издания на Държавна агенция на българите в чужбина, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, „Жанет 45“, „Слънце“, „Балкан прес“.

 

Дарението съдържа исторически и географски изследвания, произведения на художественото слово. Сред българските автори се открояват имената на чл.-кор. проф. дин Иван Илчев, проф. д.ф.н. Боян Биолчев, акад. Антон Дончев, Герасим Петрински, Борислав Гаврилов, Георги Даскалов, Петко Петков, Милена Нейова.

 

Включена е и книгата, посветена на 40-годишнината на НДФ „13 века България“ и дарителството.

Категория
Дарено от нас, Събития