НДФ „13 века България“ дари книги на Столична библиотека

На 25.06.2018 г. НДФ „13 века България“ дари на Столична библиотека 120 книги, свързани с българската история, език, култура и природни забележителности.

Дарението включва излезлите от печат до момента 30 монографии за творчеството на изявени автори в областта на визуалните изкуства по издателския проект на Фонда „Съвременно българско изкуство. Имена“; юбилейното  издание „Никола Гюзелев. Рицарят на операта“; изследователския труд „Първобългарите. История, бит и култура“ от проф. д-р Веселин Бешевлиев, „Чуждестранна българистика през XX век“ ― сборник студии на Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, и др. заглавия.

Чрез дарението на Столична библиотека съвременната българска книжовна култура ще достигне до възможно най-голям брой читатели.

Категория
Дарено от нас, Събития