НДФ „13 века България“ дари книги на Университетска библиотека на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

На 28 ноември 2019 Националният дарителски фонд „13 века България“ направи дарение на Библиотека „Филологии“ към Университетска библиотека на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Сред дарените книги са Списание „Българистика/Bulgariaca“ на БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“; Речник на книжовния български език на народна основа от XVII век (върху текстна Тихонравовия дамаскин) на БАН, Издателство „Валентин Траянов“; „В мечтите няма цензура. 100 години Никола Вапцаров“, Писателска кооперация „Никола Вапцаров“.

Категория
Дарено от нас, Събития