НДФ „13 века България“ дари книги на читалища в Община Габрово

На 13.03.2017 специалисти от Национален дарителски фонд „13 века България“ предостави на Община Габрово дарение от 680 книги и 24 литографии за читалищата, намиращи се на нейната територия. Дарението включва актуални заглавия на Фонда, ценни книги, издания на Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, както и литографии от Международния младежки арт фестивал „Река на толерантността“, провеждан от Фонда в Самоков.

Категория
Дарено от нас, Събития