НДФ „13 века България“ дари партитури от опуси на Панчо Владигеров на Националната музикална академия в София

Националният дарителски фонд „13 века България“ на 10 април 2024 направи дарение за архива на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, по повод 125 години от рождението на големия български композитор, педагог и диригент проф. Панчо Владигеров.

 

Дарението съдържа копия на три партитури от опуси на Панчо Владигеров, които са саморъчно нотирани и сигнирани с неговия личен печат: партитура на Песента на Зоя от операта в 3 действия „Цар Калоян“, опус 30 на Панчо Владигеров; партитура на Офицерска песен от „Игра на сънища“ на Аугуст Стриндберг, музика на Панчо Владигеров от оп. 13; три песни от „Както ви харесва“ на Уилям Шекспир – преведено от Ханс Роте, музика на Панчо Владигеров, опус 26.

 

Партитурите са част от направеното дарение през 1989 от Главна дирекция „ЛИК“ при Българската телевизия на Фонд „13 века България“, което съдържа 19 фотографии на оперната ни певица Надя Ковачева Фиандака и програма от гостуването ѝ в Холандия.

 

Проф. д-р Сава Димитров, ректор на НМА „Проф. Панчо Владигеров“, благодари специално за ценното дарение от Фонда.

Категория
Актуално, Дарено от нас