НДФ „13 века България“ дари 166 тома на Регионална библиотека „Димитър Талев”, Благоевград

На 14 декември 2021 Националният дарителски фонд „13 века България“ дари 166 броя книги на Регионална библиотека „Димитър Талев”, Благоевград.

Сред тях са исторически, философски, археологически, географски изследвания, издания за изкуство и литература на Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, НДФ „13 века България“ и др.

В дарението е включена книгата, посветена на 40-годишнината на НДФ „13 века България“, както и монографии от поредицата „Българско изкуство. Имена“.

Категория
Дарено от нас