НДФ „13 века България“ е поканен от ЮНЕСКО за участие в  Международна конференция на НПО

Фондът единствен в България има статут на официални отношения със световната организация

„Премахване на бариерите – каква е ролята на организациите на гражданското общество за устойчиво бъдеще“, това е темата на международната конференция, за участие, в която е получил  покана Националният дарителски фонд „13 века България“.

 

В събитието, което ще се проведе в Париж от 14 до 16 декември са включени всички неправителствени организации от целия свят в официални отношения с ЮНЕСКО.  Писмото е подписано от директора на Бюрото за стратегическо планиране, г-н Жан-Ив Льо Со.

 

Статутът на официални отношения е присъден на НДФ „13 века България“ от световната организация за първи път през 2015. И през юли 2022 той бе подновен за още шест години – до 2027-а.

 

Той се присъжда, съгласно Директивите за отношенията на ЮНЕСКО с фондации и подобни институции, одобрени от 26-ата сесия на Генералната конференция, за осъществяването на цели в съответствие с идеалите на ЮНЕСКО и етичните принципи, утвърдени от международната общност, включително тези, прокламирани от Всеобщата декларация за правата на човека, за принос в осъществяването на програмата и целите на ЮНЕСКО и за реализирането на проекти в духа на международното сътрудничество и взаимопомощ, с респект към културната идентичност.

 

В програмата на Международната конференция на НПО в Париж са предвидени тематични сесии на тема „Премахване на бариерите – каква е ролята на организациите на гражданското общество за устойчиво бъдеще“, обмен на идеи относно работната програма за 2023 – 2024, възможност на участниците да представят разнообразните си дейности.