НДФ „13 века България“ обявява конкурса за Национална награда „13 века България“ за подкрепа на млади таланти в съвременното изкуство и наука

НДФ „13 века България“ за втори път обявява национален конкурс за подпомагане на професионалното развитие на млади български творци и учени. Победителят в конкурса ще бъде кавалер на Националната награда „13 века България“ за подкрепа на млади таланти в съвременното изкуство и наука, която Фондът учреди през 2019. Тя представлява парична премия в размер на 5 000 лева, осигурени от Фонда, и  се дава за разходи за обучение.

 

Конкурсът протича в два кръга. В първия кръг жури, определено от Управителния съвет на НДФ „13 века България“, избира шестима номинирани кандидати, които ще бъдат обявени в периода 01 – 31 януари 2022. В подкрепа на всеки от тях Фондът ще организира дарителска кампания под надслов „ПОДКРЕПИ ТАЛАНТА — ДАРИ“.

 

Във втория кръг журито излъчва носителя на наградата. Името му ще бъде публично оповестено между 20 и 30 юни 2022. Наградата ще бъде връчена на тържествена церемония.

 

В срок до 31 декември 2021 за наградата могат да кандидатстват български граждани на възраст до 35 години със завършено висше образование в сферата на изкуството и науката и иновативни постижения в съответната област. Задължително условие е кандидатите през 2021 да са приети за следдипломна квалификация в акредитирани висши учебни заведения на територията на Европа, без България.

 

За конкурса се кандидатства онлайн тук

За контакти и въпроси:

e-mail: nagradatalant@fund13veka.bg

www.fund13veka.bg

Категория
Нашите Проекти