НДФ „13 века България“ организира Кръгла маса по повод 35-годишнината от създаването си

По повод 35 години от създаването си НДФ „13 века България“ организира на 17 ноември 2016 в зала „София“ на Гранд Хотел София Кръгла маса. Темата беше „13 века — История и перспективи“ с водещ доц. Георги Лозанов. Присъстваха създатели, председатели, членове на Управителния съвет, на Издателския съвет, изпълнителни директори през годините, дарители, ръководители на организации, работили съвместно и в партньорство по различни проекти, както и с принос към дейността на Фонда, представители на журитата във връзка с различни награди, журналисти. Участниците изразиха становища за дейността и инициативите на организацията до момента и в бъдеще. Разискваха посоки и начини за съхраняване и развиване на дарителството, в унисон с новото време. Обсъдиха перспективите пред българската култура и духовност и в тази връзка отправиха предложения към НДФ „13 века България“, като „генератор на доверие“, свързани с основните му приоритети.
Всички материали от работата на Кръглата маса предстои да бъдат публикувани в книга, посветена на годишнината на Фонда.

Категория
Събития