НДФ „13 века България“ от 09 ноември 2020 затваря за посетители централния си офис и регионалните си центрове

НДФ „13 века България“ от 09 ноември 2020 затваря за посетители централния си офис и регионалните си центрове, във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната.

Можете да се свържете с нас на имейл адрес: info@fund13veka.bg, както и на служебните имейли и мобилни телефони, обявени в сайта.

Екипът на Фонда желае на всички да са здрави!