НДФ „13 века България“ получи Диплом от Нов български университет

На 18 декември Департамент „Нова българистика“ на Нов български университет отбеляза с изложба на книги и кръгла маса 10-годишнината от създаването на важен за науката и културата проект.
На изпълнителния директор на НДФ „13 века България“ Слава Иванова бе връчен благодарствен Диплом от НБУ за принос в развитието на научноизследователската програма „Литературата на Народна република България (1946 — 1990)”, реализирана от университета.
През 2010 с финансовата подкрепа на Фонда стартира издателската поредица към програмата „Червено на бяло: Литературен архив на НРБ“, с научно-документалните книги „Принудени текстове. Самокритика на български писатели (1946 — 1962)“ и „Беседи с младите. Срещи и разговори на Димитър Талев, Христо Радевски, Георги Караславов, Никола Фурнаджиев, Камен Калчев, Емилиян Станев (1958 — 1962)“.

Категория
Събития