НДФ „13 века България“ предостави свой музикален инструмент на отличен студент от НМА „Проф. Панчо Владигеров“

Националният дарителски фонд „13 века България“ на 18 декември 2023 предостави за временно безвъзмездно ползване музикален инструмент – цигулка „Еврар“, собственост на Фонда, на Стефан Великов, студент втори курс в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. Той се обучава в класа по цигулка на доц. д-р Галина Койчева и е отличен от преподавателите в катедра „Струнни инструменти“ към Инструменталния факултет при Академията.

 

Съгласно решението на Управителния съвет на Фонда, инструментът ще се ползва от студента до завършване на висшето му музикално образование (магистратура).

 

Над десет години НДФ „13 века България“ е в партньорство с Националната музикална академия в София. Към момента цигулки на Фонда: модел „София“ и модел „Страдивариус“, и цигулка „Проф. М. Балкански“ се ползват безвъзмездно от студенти в НМА.

Категория
Актуално, Събития