НДФ „13 века България“ стана член на Български дарителски форум със статут на наблюдател

Националният дарителски фонд „13 века България“ от ноември 2019 е член на Български дарителски форум със статут на наблюдател.

БДФ обединява, представлява и подпомага големите дарители (компании и фондации) в България от 2004. Съществен елемент в дейността му е участието в националната дарителска мрежа и осъществяването на връзка с НПО в тази сфера. Членството в БДФ ще даде възможност на НДФ „13 века България“ да разшири и задълбочи контактите и сътрудничеството си със сродни организации и с потенциални корпоративни партньори.

Категория
Събития