НДФ „13 века България“ с дарение за деца с тежки увреждания

В навечерието на Коледните празници Националният дарителски фонд  „13 века България“ направи парично дарение на Сдружение „Дете и пространство“ в полза на Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Св. Стилиян“, Люлин, и „Слънце“, Слатина. Дарението е за инициатива, която центровете ще организират за децата през лятото на 2020.

С направеното дарение Фондът дава шанс на децата да се зарадват и да разкрият потенциала си.

Категория
Дарено от нас