Националният дарителски фонд „13 века България“ създаде нов сайт КауЗа БГ за дарителски кампании  в подкрепа на обществено значими каузи в областта на образованието, науката, културата, възстановяването и опазването на исторически и културни ценности, здравеопазването и други социални сфери. Юридически и физически лица могат да предлагат инициативи в обществена полза, които след одобрение от Управителния съвет на Фонда, да бъдат реализирани като дарителски кампании на сайта.

 

Вижте сайта тук

Категория
Актуално