Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ гостува на „Сарафската къща“

По повод официалния празник на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Самоков на 03 май 2017 в „Сарафската къща“ беше проведено тържество за връчване на награди на изявени ученици през учебната 2016 – 2017.
Историята на училището започва в далечната 1800, когато Митрополит Филотей със свои средства построява в двора на Митрополията първата му сграда. Книжовникът и просветител Неофит Рилски преподава в него от 1826 до 1831. Негови възпитаници са Захари Зограф, Никола Тунджаров, Димитър Смрикаров, Захари Круша.

Категория
Сарафската къща, Събития