„Подкрепи таланта – дари“, 2022

Национален дарителски фонд „13 века България“ организира кампания за набиране на средства под мотото „Подкрепи таланта – дари“ за  индивидуалното финансово подпомагане на номинираните участници в конкурса за Национална награда „13 века България“ за млади таланти в съвременното изкуство и наука.

Основната цел на инициативата е да бъдат финансово и морално подкрепени младите хора като бъде насърчено тяхното професионално развитие и участието им в международния образователен обмен.

д-р Ивалина Трендафилова

нанонауки и нанотехнологии

постдокторантска специализиация (януари 2021 – януари 2024), Намюрски университет, Бeлгия

„Популяризирането на науката на достъпен език за по-широк обществен кръг е от значение, тъй като би подпомогнало разбирането на получените научни резултати и възможните ползи от тях. Поради тези си убеждения с ентусиазъм участвам в разпространението на научните резултати чрез различни канали, като медии (телевизия, радио), социални мрежи и семинари, като това беше и моята идея зад участието ми в конкурса за Национална награда за млади таланти в науката и изкуството на Националния дарителски фонд „13 века България“.“

Магистър „Медицинска химия“, Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София

Доктор, Институт по органична химия с център по фитохимия, БАН, София

Автор на десетки научни публикации в сферата на нанонауките и нанотехнологиите

Ръководител на проектите:

  • „Разработване на нови нанокомпозитни системи за контролирано доставяне на противовъзпалителни и противотуморни лекарствени вещества“, Програма за подпомагане на млади учени и докторанти, БАН, ДФНП 191/14.05.2016 – 14.05.2017;
  • „Нови доставящи системи за биофлавоноиди на основата на модифицирани мезопорести силикатни носители“, Програма за подпомагане на млади учени и докторанти, БАН, ДФНП 17-58/26.07.2017 – 26.01.2019;
  • „Доставящи системи за биологично активни вещества с природен произход на базата на иновативни органично-неорганични носители“, по НП МУП 01/04/2020 – 31/03/2021.

Член на национални и международни научни мрежи:

– Съюз на химиците в България;

– Slovenian Zeolite Association;

– European Association for Chemical and Molecular Sciences.

Носител на награди и отличия, сред които и Наградата на млад учен „Проф. Марин Дринов“, научно направление „Нанонауки, нови материали и технологии“, София, България, 2019. Номинации за Националната награда „13 века България“ за млади таланти в съвременното изкуство и наука, 2020 и

Награда за наука „Питагор“ за принос в развитието на науката, категория „Голяма награда за млад учен“, София, България, 2021

Ана Костова

художник, живопис

Магистърска степен (2021 – 2023), „Свободни изкуства“ при проф. Антже Майевски, Университет за изящни изкуства „Мутезиус“, Кил, Германия

„…Винаги съм се стремяла да се развивам и да търся своята творческа разпознаваемост… В момента продължавам да се занимавам основно с живопис, но също така експериментирам с нови техники и материали. Обучението ми дава възможност да представя творчеството ми пред нова публика в друга държава и това, че то бива оценено, ме мотивира да продължавам да се развивам и да се стремя към по-високи цели.“

Завършва Националната художествена академия, София, магистърска степен, специалност „Живопис“ при проф. д-р Здравка Василева.

 

Представя свои творби в изложбите:  „Портрет“, 2020, галерия „Шипка“ 6, СБХ, София, „В началото“, 2020, галерия „Райко Алексиев“, София, „Rosa-Grün“, 2020, Аншарпарк, Кил, Германия, „Import-Export“, 2021, Прима Кунст, Градска галерия, Кил, Германия.

Виктория Желязкова

социология на културата

Магистърска степен (март 2021 – януари 2023), специалност „Социология на културата“, Факултет по социални науки на Масариковия университет, Бърно, Чехия

„Ако във времената на несигурност, в които живеем, съвсем малка част от нашето внимание е насочена към понятието „грижа“, то моята работа цели да разкрие пространства, методи и пътища, чрез които на подходящ език да се приближим към осъществяване на форми на грижа, както за самите нас, така и за нашето обкръжение.“

Бакалавър „Интернационален бизнес“, Университет в Маастрихт, Нидерландия

Бакалавър „Изкуства и култура“, Университет в Маастрихт, Нидерландия

Делян Балев

международни отношения

Магистърска степен (2021 – 2023), специалност „Културни различия и транснационални процеси“, Катедра по социална и културна антропология, Виенски университет, Австрия

„Моята мечта е България да се превърне в позитивен модел, както за Европа, така и за света. А българският народ да бъде двигател на просперитета в културно-духовната, социалната, политическата и икономическата сфери. Вярвам, че с общи усилия, труд, постоянство и колективизъм, това е възможно!“

Бакалавър, специалност „Международни отношения“, Санктпетербургски държавен университет, Руска федерация

Делегат в Генералната асамблея към ООН в „Change the World Virtual Model of United Nations“ 2020

Специалист по Международни отношения и дипломация към дипломатически журнал „Youth Diplomacy”, 2020 – 2021, Руска Федерация

Категория
Кампании