Поредица „Българско изкуство. Имена“ Иван Димов

Автор: Чавдар Попов

Заглавие: Иван Димов

Език: Български и английски

Издател: Национален дарителски фонд „13 века България“

Място и година на издаване: София, 2022

Изданието е налично в художествените галерии, в книжните борси, както и в НДФ „13 века България“

Категория
Актуално, Издания, Нашите Проекти