Празнично събитие в „Сарафска къща“ в Самоков

На 26 ноември 2015 в „Сарафската къща“, Самоков, се проведе тържество, по повод 20-годишнината председател на Регионална телевизия „Канал Рила“.
На нея Силвия Стойчева –на Общинския съвет в Самоков, връчи на медията Златния почетен знак. „Канал Рила“ отразява събитията на територията на Община Самоков и предлага повече от 80 програми, с разнородни тематични предавания и новинарски емисии.

Категория
Сарафската къща, Събития