Представяне на романа „Първия след Бога“ на Неда Антонова в Eтнографски комплекс „Хаджи-Данчови къщи“

На 23 октомври 2017 в регионалния център Етнографски комплекс „Хаджи-Данчови къщи“ на НДФ „13 века България”, по повод 180 години от рождението на Васил Левски, беше представен романът на Неда Антонова „Първия след Бога“. Събитието е по инициатива на Областен комитет „Васил Левски“ и на клуб „Млади възрожденци“ при Професионална гимназия с преподаване на западни езици „Захарий Стоянов“ в Сливен.

Категория
ЕК Хаджи Данчови Къщи, Събития