Признатите непознати самоковци

През 2018 г. НДФ „13 века България“, чрез регионалния си център „Сарафска къща“, Самоков, и Професионалната гимназия по туризъм в града, инициират проекта „Признатите непознати самоковци“.
Целта му е ученици от 8 до 12 клас от училищата в Община Самоков да бъдат запознати с постиженията на недостатъчно популярни интелектуалци и творци от региона, получили национално и международно признание.
Предвижда се и организирането на конкурс, в който младите хора да представят есе или къс разказ, посветени на живота на тези личности. Водещо място в концепцията на проекта заема насърчаването на интереса на младите хора към миналото на града и региона. Неговата реализация обогатява културния живот в Самоков.

Победители в конкурса „Признатите непознати самоковци“ 2018

На 16 май 2018 г. в „Сарафската къща“ жури с председател Румяна Цолова ― литератор, и членове: Лилия Кинина ― редактор на сайт СамокоВест, и Анна Манова ― главен редактор на медия „Самоков 365“, обяви победителите в конкурса „Признатите непознати самоковци“:
Първо място ‒ Елена Жан Несторова
Второ място ‒ Павел Змияров
Трето място ‒ Петър Христов

Категория
Други проекти, Нашите Проекти