Проф. Валентин Обретенов: Инициативата на НДФ „13 века България“ е благородна и актуална за времето, в което живеем

Текст: Магдалена Гигова

Националният дарителски фонд „13 века България“ ще създаде в чест на 40-ата си годишнина платформа, на която всеки може да предложи обществено значима кауза  и след одобрението от администратор тя да бъде огласена и да получи подобаваща подкрепа.

 

Тъй като Чл. 4 от Закона за НДФ гласи, че Фондът гарантира изпълнението на волята на дарителите, всеки дал своята подкрепа за дадена инициатива може да бъде убеден, че процедурата ще бъде безукорно спазена.

 

Веруюто на бъдещата платформа е ясно и чисто:

 

– честни каузи

 

– прозрачни послания

 

– контролирани дарения

 

– обществена полза

 

– данъчни облекчения

 

Всеки ще може да предложи дарителска кампания за идея с широк отзвук в полза на обществото, да подкрепи нечия – с финансово или предметно дарение, да се запише като доброволец ако му е допаднала.

 

В блога към платформата своето мнение ще излагат най-светлите умове на България – учени, преподаватели, хора на изкуството.

 

Един от тях е проф. Валентин Обретенов, една от легендите на хидроинженерството в Техническия университет. Той е студент от последния випуск на проф. Васил Геров, завещал своя дом на НДФ „13 века България“, където и днес се намира седалището на Фонда. Проф. Обретенов е автор на 9 учебника, 3 книги и 3 изобретения. Изследванията му са намерили отражения в близо 200 публикации в 18 страни.  С лични усилия и с дарителска помощ от приятели той успява да възстанови в новата сграда на Техническия университет в Студентски град лабораторията, разрушена при преместването на учебното заведение.

 

Проф. Валентин Обретенов подкрепи новата идея на Фонда:

 

Инициативата на НДФ „13 века България“ за създаване на платформа, чрез която да се насърчават хората в осъществяването на своите дарителските идеи в подкрепа на образованието, науката и културата намирам за благородна и актуална за времето, в което живеем.

 

Бих искал да обърна внимание върху един важен аспект, отнасящ се не само до дейността на НДФ: съхраняването на паметта за наши сънародници, чийто живот е бил отдаден на работата за просперитета на Родината без корист, без показност, но с интелект, ентусиазъм и благородство.  Именно такъв беше един от големите дарители на Фонда и мой учител професор Васил Геров. Той е един от първостроителите на Техническия университет в София и основател на катедра „Хидравлични машини“ (сега „Хидроаеродинамика и хидравлични машини“).

 

Мисля че учредяването на стипендия на името проф. Васил Геров за студенти от Техническия университет в областта на хидравличните машини и системи ще бъде благородна стъпка в поне две направления: стимулиране на инженерното образование в една много важна и актуална област (възобновяемите енергийни технологии)  и съхраняване паметта на този забележителен български учен.

 

НДФ „13 века България“ отправя предизвикателство и към приятелите на Фонда да впрегнат въображение за име на  новата платформа.

 

На имейл info@fund13veka.bg  можете да изпращате предложенията си за название, което трябва да бъде кратко, разбираемо и в чужбина и грабващо.

 

Категория
Неразказани истории