Първи кандидатури за подкрепа на печатни издания от НДФ „13 века България“

Това дава възможност на музеи и галерии да реализират  издателски проекти в областта на българското културно наследство

Текст: Магдалена Гигова

Обявената от Националния дарителски фонд „13 века България“ сесия за подпомагане на печатни издания на държавните и общински музеи и галерии в България вече  набира скорост. Освен подадените проекти, от много градове се обаждат във Фонда да благодарят за възможността, да проучат подробности и да изяснят детайли.

 

Различни културни институции от цяла България чрез подкрепата ще могат да популяризират на хартия свои проучвания, изследвания и обекти от българското наследство.

 

Фондът поема разходите за труд за отпечатване на изданието. За меродавна се приема актуална оферта от Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с което НДФ „13 века България“ има дългогодишни партньорски отношения.

 

Общият бюджет на сесията е  22 000 лв.

 

Документи са свободни да подадат всички държавни и общински музеи и галерии у нас, ако предметът им на дейност съвпада с целите и дейностите, залегнали в Закона за НДФ „13 века България“.

 

Физически лица, еднолични търговци и търговски дружества не могат да кандидатстват. Както и организации, получили вече подкрепа от Фонда през същата календарна година.

 

Недопустими  също така са:

 

Проекти на кандидати, получили подкрепа и неизпълнили задълженията си по предходни договори, сключени с НДФ „13 века България“.

 

Такива с липсващи и/или непълни документи или постъпили след крайния срок за кандидатстване;

 

Проекти, които противоречат на закона, нарушават човешките права или подбуждат към дискриминация;

 

Приключили и реализирани вече инициативи;

 

Проекти, които ще бъдат реализирани за срок по-дълъг от 18 месеца, считано от датата на постъпване на заявлението;

 

Не се подпомагат дейности, различни от  целта на кандидатстващия проект или ако тя е свързана с политически партии.

 

Подробности за необходимите документи можете да откриете тук https://fund13veka.bg/portfolio_page/%d0%bd%d0%b4%d1%84-13-%d0%b2%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%bd/

 

Срокът за изпращане на документи е:

 

– на хартиен носител, за които важи датата на пощенското клеймо до 31.05.2021 г., включително, на адрес:

Национален дарителски фонд „13 века България“

пл. „Проф. Васил Геров“ 1

1421 София

България

 

– или чрез електронна кореспонденция, като Заявлението за подпомагане на  полиграфически проект, актуалната оферта от Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ и Декларацията се подават в сканиран вид по утвърдения образец, заедно с всички посочени приложения към него, с подпис и печат на електронен  адрес: sesia@fund13veka.bg  до 17.00 ч. на 31.05.2021 г.

Категория
Неразказани истории