Сборник „Любов по всяко време“

Заглавие: Сборник „Любов по всяко време“ 

Език: Български 

Съставител: Пламен Дойнов

Коректор: Лора Султанова

Дизайн, предпечат: Гергана Икономова

Печат: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ 

Издатели: Национален дарителски фонд „13 века България“

Фондация „Литературен вестник“

Място и година на издаване: София, 2015

Изданието е налично в НДФ „13 века България“.

Категория
Издания, Нашите Проекти