„Спомени от Сливен“ – мултимедиен проект в ЕК „Хаджи-Данчови къщи“

На 18 септември 2015 в  ЕК „Хаджи-Данчови къщи“ беше прожектирана мултимедията „Спомени от Сливен“. Проектът е осъществен от Фондация „Обществен дарителски фонд Сливен“, Дарителски кръг „За по-добро бъдеще на Сливен“, Фондация „Работилница за гражданска инициатива“ по програма „Развитие на обществените фондации в България“ и с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.
Идеята на проекта е запазването и представянето на богатото културно наследство на Сливен, чрез съвременните технологии.

Категория
ЕК Хаджи Данчови Къщи, Събития