Проф. Иван Гълъбов от Археологическия музей в Бургас по време на подводните археологически

изследвания край Маслен нос, 1960 г. (Снимка: РИМ – Бургас)

Създателят на подводната археология дарява книги за Великотърновския университет

1 343 тома от личната библиотека на проф. Иван Гълъбов пристигат от Залцбург, благодарение на НДФ „13 века България“

Текст: Магдалена Гигова

Ценни книги с научна литература от личната сбирка на  проф. Иван Гълъбов са дарени чрез съпругата му Анета на  Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. През 1981 година Националният дарителски фонд „13 века България“ приема щедрия жест от 1 343 тома. Те пристигат от австрийския град Залцбург, където Гълъбов от 1970 е редовен професор в Института за славянска филология.

 

На 14 януари 1982 г. книгите на стойност 2 774 лева са предадени на учебното заведение, според волята на дарителя.

 

Професор Иван Петков Гълъбов е роден на 28.05.1918  в град Чирпан.  Той завършва гимназия в Бургас и славянска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Там той получава отлични оценки от корифеите  акад. Стефан Младенов, проф. Стоян Романски, чл. кореспондент Веселин Бешевлиев, проф. Кирил Мирчев.

 

Заради изключителните си постижения е изпратен да специализира в Германия индоевропейско езикознание в университета в Хайделберг и санскрит, староперсийски и славянска филология в Берлин при прочутите немски езиковеди М. Фасмер, X. Гюнтерт и Г. Райхенкрон. Бъдещият професор разширява знанията си в областта на основните индоевропейски езици, старата история и археологията.

 

През 1948 г. Гълъбов постъпва на работа в новосъздадения Народен музей в Бургас, наследник на музея на Археологическо дружество „Дебелт“. В града, където е получил гимназиалното си образование в класическата паралелка на Първа мъжка гимназия, той полага началото на многостранната си научна и популяризаторска работа в областта на археологията и историческото езикозна­ние, пише  Максим Момчилов.

 

Хабилитирал се през 1957 г. Гълъбов става старши научен сътрудник  в секцията за общо и балканско езикознание на Института по български език. От 1963 до 1967 г., последователно е хоноруван  доцент, професор и ръководител катедра история на българския език при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. От тогава датират добрите му чувства към учебното заведение.

 

През 1967 г. проф. Гълъбов заминава за Залцбург, Австрия, където  първоначално е гост професор. През  1970 г. той спечелва конкурс за редовен професор, побеждавайки седем изтъкнати европейски слависти.

Малко по-късно оглавява Института по славянска филология в Залц­бург. Когато през 1975 г. българското правителство закупува във Виена Културния дом „Витгенщайн“ проф. Гълъбов е неговият пръв директор. И на този пост той проявява изключителни качества като мениджър на науката, създавайки към дома научен институт.

 

Проф. Гълъбов оставя значително по обем, разнообразно по съдържание и изключително богато на идеи научно творчество, което тепърва предстои да бъде оценявано и използвано в областите на археологията, българската и славянска епиграфика, българо-славянско и индоевропейско езикознание и др.

 

Под негово ръководство през месец август 1959 г. при нос Калиакра е проведена първата в България експедиция по подводна археология, поради което той е признат основоположник на българската подводна археология.

 

Събираните от него през годините научни книги вече са част от библиографския фонд на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, благодарение на НДФ „13 века България“.

Категория
Неразказани истории