Тържество в „Сарафската къща“ за учениците от НУ „Станислав Доспевски“ в Самоков

На 2 юни в „Сарафската къща“ се проведе тържество по повод успешното завършване на първия етап на обучение на учениците при Начално училище „Станислав Доспевски“ в Самоков.
Под ръководството на Даниела Йорданова ― класен ръководител, възпитаниците изнесоха подготвената от тях за празника програма пред директори на учебни заведения, учители, родители и приятели.
Учениците получиха свидетелствата си за завършване на IV клас, а изявени деца бяха удостоени с награди.

Категория
Сарафската къща, Събития