Управителният съвет на НДФ „13 века България“ прие планът за дейността на Фонда през 2020

Планът за дейността на НДФ „13 века България“ през 2020 очертава няколко приоритетни насоки: развитие на дарителството чрез национални кампании и инициативи в подкрепа на образованието на младите хора, опазването на културното ни наследство, както и развитието на връзките с българските общности в чужбина. Фондът, който е изразител на държавната политика в сферата на    дарителството, ще се стреми да привлича дарители у нас и зад граница, ще утвърждава и изгражда нови устойчиви партньорски отношения със сродни организации и компании, с които споделя общи каузи.

Като организация със статут на официални отношения с ЮНЕСКО, НДФ „13 века България“ през 2020 предвижда да осъществи свой проект под патронажа на световната организация.

Друг акцент в плана е подготовката на инициативи, свързани с отбелязването на 40-годишнината на Фонда през 2021.

Категория
Събития