Управителният съвет одобри Плана за работата на НДФ „13 века България“ за 2019 година

На своето 3-то заседание, проведено на 16 януари 2019 г., Управителният съвет на Национален дарителски фонд „13 века България“ одобри Годишния план за работата на Фонда през настоящата година.

Планът предвижда, в унисон със съвременните тенденции, Фондът да продължи да утвърждава и развива дарителството в следните приоритети:
– образование, което променя живота;
– наука за устойчиво бъдеще;
– опазване на културното наследство;
– утвърждаване на българската култура като съвременен образ на националната идентичност.
Фондът ще работи за национални каузи в приоритетните сфери на дейността си, посредством кампании в полза на обществено значими проекти; ще утвърждава името си на спомоществовател, който спазва стриктно дарителската воля, така както я е отстоявал и през годините; ще се стреми да привлича нови потенциални дарители.
НДФ „13 века България“ ще развива дейността на Зала „Проф. Васил Геров“ и регионалните си центрове: „Сарафска къща“, Самоков, Галерия „Гъбенски“, Трявна, Етнографски комплекс „Хаджи-Данчови къщи“, Сливен, в съответствие с основните си приоритети и конкретната специфика на всеки един от тях.

Информация за конкретните прояви и инициативи Фондът ще публикува на своята страница.

Категория
Събития