„Цветовете на виното“ – пленер в „Хаджи-Данчови къщи“

В тазгодишния пленер „Цветовете на виното“, открит   на 24-ти юли 2015 в „Хаджи-Данчови къщи“, участват сливенските художници Димитър Кавръков, Марин Подмолов, Петър Кайраков, Дора Куршумова, Кунчо Кунев, Веселин Дамянов, Пеньо Иванов, Данелина Косева, Йорданка Кунчева, Иво Широв и Антон Иванов. Творците използват виното като материал за рисуване върху акварелен картон. Идеята се реализира със съдействие на Винарска изба „Афузов”.

Категория
ЕК Хаджи Данчови Къщи, Събития