Центъра за настаняване от семеен тип за деца в Самоков получи за Коледа дарение от НДФ „13 века България“

 

 

На 23 декември 2021 Националният дарителски фонд „13 века България“ дари безвъзмездно на Община Самоков сумата от 4 550 лв., която е предназначена за „Център за настаняване от семеен тип за деца“ в града.

 

В него се полагат грижи за физическото и емоционално развитие на деца и младежи. Изграден е по оперативна програма „Регионално развитие“.

 

„Благодарим Ви, за грижите, дарителството и хуманитарното отношение към децата“ – споделя от името на Центъра, в благодарствено писмо до Фонда кметът на Община Самоков г-н Владимир Георгиев.

Категория
Дарено от нас, Събития