Четвъртият пленер на виното e открит в EК „Хаджи-Данчови къщи“, Сливен

Четвъртият пленер на виното е открит на 19 юли 2018 в Етнографски комплекс „Хаджи-Данчови къщи“ в Сливен. Пленерът се организира по инициатива на НДФ „13 века България“ – ЕК „Хаджи-Данчови къщи“, и с подкрепата на Винарска изба „Афузов“. Участниците Пеньо Иванов, Димитър Кавръков, Петър Кайраков, Кунчо Кунчев, Кирил Стоянов, Маргарита Дончева, Асиана Иванова, Денислав Миевски, Димитър Михалев, Дора Куршумова, Йордана Кунчева и Антон Иванов сами избират темата, материала и техниката на творбите си.
След приключване на пленера в края на месец юли в Комплекса ще бъде открита изложба с произведенията от него.

Категория
ЕК Хаджи Данчови Къщи, Събития