Юбилейна книга. 35 години Национален дарителски фонд „13 века България“

Заглавие: Юбилейна книга. 35 години Национален дарителски фонд „13 века България“

Език: Български 

Графичен дизайн, корица, предпечат: Веселин Праматаров

Фотографии: Архив НДФ „13 века България“

Печат: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ 

Издател: Национален дарителски фонд „13 века България“

Място и година на издаване: София, 2017

Изданието е налично в НДФ „13 века България“.

Категория
Издания, Нашите Проекти