Подкрепени проекти – 2011

1. ХVІІІ Международен детски Великденски фестивал на Културно-информационен център на българското национално малцинство, Босилеград.
2. „+359 Българската градина“ на Фондация „За хората“.
3. „Лазаров ден и Цветница – два образа в народното мислене“ на Национален граждански форум „Българка“.
3. Изложба, съпътствуваща XXII Международен конгрес за византийски изследвания „Византия без граници“ – реставрация на ръкописи, на Фондация „Елена и Иван Дуйчеви“.
4. Трето издание на проекта „Всички единни в Рим, вечният град. Изкуство и приятелство“ на Асоциация „Артемидия“ – клон България.

Категория
Външни проекти