40 години НДФ „13 века България“. Мисия дарителство

Автор  Слава Иванова

Съставители  Слава Иванова, Теодора Банковска

Заглавие 40 години НДФ „13 века България“. Мисия дарителство

Превод  Нигрита Дейвис, Филип Дейвис

Художествено оформление на корица Светлин Балездров

Дизайн и предпечат Светлин Балездров и Венцислав Йорданов

Фотографии Цветан Игнатовски, архив НДФ „13 века България“

Редактор Виолета Миланова

Издава НДФ „13 века България“

Печат Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

Място и година на издаване София, 2021

Категория
Издания, Нашите Проекти