НДФ „13 века България“ призовава всички да дарим за лечебните заведения в условията на извънрeдна ситуация, свързана с COVID-19, на обявената от Министерство на здравеопазването сметка:

IBAN BG91BNBG96613300129302

BIC BNBGBGSD

Булстат на Министерство на здравеопазването:

BG 000695317

 

За кампанията онлайн дарете тук.

Фондът гарантира изпълнението на Вашата дарителска воля.

Категория
Кампании