Добри

Автор: Моника Шанън

Илюстрации: Атанас Качамаков

Заглавие: Добри

Превод: Мария Донева

Език: Български и английски

Издател: Национален дарителски фонд “13 века България”

Корица: Капка Кънева

Печат: Крафт Принт

Място и година на издаване: София, 2021

Категория
Издания, Нашите Проекти