Културните дейности в читалищни школи и ансамбли (2010)

 1. „Да бъде и след нас дори“, Народно читалище „Нов живот – 1927“, с. Горни Лом, общ. Чупрене, обл. Видин 500 лв. 
 2. „Носията – външен облик на традиция, бит и култура. Културните дейности в читалищни школи и ансамбли“, Народно читалище „Развитие 1898 г.“, с. Орешак, общ. Троян – 1 440 лв.
 3. „Традициите оживяват”, Народно читалище „Просвета – 1907 г.” с. Професор Иширково, обл. Силистра – 720 лв.
 4. „Доспей – древен и млад”, Народно читалище „Отец Паисий – 1910“, с. Доспей, обл. Софийска – 1 000 лв.  
 5. „Танцов състав „Розовче” – Живите цветя на с. Розово, „Народно читалище „Христо Ботев – 1897”, с. Розово , общ. Казанлък – 400 лв.
 6. „Изработване на национални костюми за детски танцов състав към НЧ „Освобождение – 1940 г.”, Народно читалище „Освобождение – 1940  г.”, с.  Сокол – 640 лв.;
 7. „Като старите майстори зографи”, Народно читалище „Филип Станиславов – 1903”, с. Ореш – 500 лв.
 8. „Социална подкрепа за културните дейности в читалищните школи и ансамбли”, Народно читалище „Възраждане – 1927”, с. Рудник, общ. Бургас – 700 лв.
 9. „Народни носии – автентичност и самобитност”, Народно читалище „Пробуда – 1931”, Враца – 355 лв. 
 10. „Народни носии“, Народно читалище „Просвета – 1915 г.”, Раднево – 500 лв.
 11. „Изработване на народни носии за самодейците от читалището“, Народно читалище „Отец Паисий – 1927”, с. Три кладенеца, общ. Враца – 480 лв.;
 12. „Подготовка на Коледен балетен концерт-спектакъл за децата на Шумен“, Народно читалище „Боян Пенев – 1949”, Шумен – 1 200 лв.
 13. „С десет пръстчета  ще те нарисувам”, Народно читалище „Съзнание – 1891”, Исперих – 500 лв.
 14. „Народни носии за детски танцов състав „Ветовче”, Народно читалище „Н. Й. Вапцаров”, Ветово –  300 лв.
 15. „Изработване на национални костюми за певческия хор за автентичен фолклор в с. Търнак“,  Народно читалище „Васил Левски – 1899”, с. Търнак, обл. Враца – 270 лв.
 16. Изработване на тракийски народни носии за Детски танцов състав при НЧ „Съединение 1875“, Народно читалище „Съединение – 1875”, Съединение – 400 лв.
 17. „Да пеем заедно”, Народно читалище „Христо Ботев – 1884”, Ботевград – 500 лв.
 18. „Децата на Бояджик – пеят и танцуват“, Народно читалище „Джон Атанасов – 1928”, с. Бояджик, обл. Ямбол –  460лв.
 19. „Да съхраним за селановчани хилядолетната българска духовна традиция“, Народно читалище  „Самообразование 1894”, с. Селановци, обл. Враца – 1 000 лв. 
 20. „Да уловиш мига за вечността”, Народно читалище „Иван Вазов – 1947”, Костинброд – 320 лв.
 21. „Северняшка фолклорна палитра“, проект за осигуряване на костюми за танцов състав „Надежда” при читалище „Съзнание – 1915”, Народно Читалище „Съзнание  – 1915”, с. Септемврийци, обл. Монтана – 650 лв.
 22. „Който пее, зло не мисли“, Народно читалище „Култура 1932”,  Кресна – 450 лв.
 23. „Българска красота народна – вчера, днес и утре“, Народно читалище „Пробуда – 1907”, с. Тишевица, общ. Враца – 350 лв. 
 24. „Да съхраним българското”, Народно читалище „Бъдеще 1926”, с. Бели извор, общ. Враца – 200 лв. 
 25. „Изработване на носии”, Народно читалище „Народен будител 1927”, с. Гара Орешец – 765 лв. 
 26. „Фолклорно наследство”, Народно читалище „Зора – 1990 г.”, с. Победа, Общ. Долна Митрополия – 600 лв. 
 27. „Носията – послание от багри върху тъкан“, Народно читалище „Съзнание – 1873”, с. Брестовица,  обл. Пловдив – 960 лв.; 
 28. „Повярвайте, мога да бъда и друг!”, Народно читалище „Антим І – 1907”, с. Игнатиево, обл. Варна –  600 лв. 
 29. „Танцът – посланик за по-добър свят”, Народно читалище „Възраждане – 1924”, Попово – 400 лв.
 30. „Ушиване на костюми на младежкия фолклорен състав на ансамбъл „Ламба – Ламба“, Народно читалище „Св. Кирил и Методий – 1912”, с. Оборище, общ. Панагюрище – 500 лв. 
 31. „Костюми за детска фолклорна формация „Розова долина”, Народно читалище „Васил Левски – 1861”, Карлово – 1 000 лв.
 32. „Обредност българска“, Народно читалище „Съгласие 1869″,  Плевен – 1 000 лв.
 33. „Майсторете ръчички, за да играем всички”, Народно читалище „Напредък – 1901”, гр. Разград – 500 лв. 
 34. „Луди  млади“, Народно читалище „Родолюбие – 1873”,  Асеновград – 960 лв.
 35. Проект: „Традициите – мост между поколенията“, Народно читалище „Васил Левски – 1930 г.“, с. Бенковски –  900 лв. 
 36. 36.Проект: „С България в сърцето“, Народно читалище „Съзнание 1914”, с. Първенец, общ. Родопи – 680 лв.
 37. „Фолклор“, Народно читалище „Крюгер Николов – 1922”, с. Пещера, общ. Земен, обл. Перник – 250 лв.
 38. „Носията – символ на региона”, Народно читалище „Просвета – 1929”, с. Мало Конаре, обл. Пазарджик – 480 лв. 
 39. „Пей и танцувай с нас”, Народно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1896″, Дългопол – 500 лв.; 
 40. „Запазване на традициите в българската култура чрез народното творчество“, Народно читалище „Йордан Миндов – 1892”, с. Алваново, общ. Търговище – 200 лв.
 41. „Подновяване на носиите и накитите на участниците в самодейните колективи към читалището“, Народно читалище „Кирил и Методий  – 1928”, с. Студена, общ. Свиленград – 450лв.
 42. „Художествена самодейност“ Народно читалище „Поука – 1908”, с. Черногорово – 240 лв.
 43. „Родопски костюми за фолклорен ансамбъл „Звездица“, Народно читалище „Звездица – 2003”, Димитровград – 740 лв.
 44. „Погледни в миналото, запази за бъдещето“, Народно читалище „Пробуждане – 1896”, с. Джулюница; общ. Лясковец – 400 лв.
 45. „От раклата на баба – възстановяване и подновяване на характерните за региона народни облекла”, Народно читалище „Светлина – 1905г.”, с. Караманово, общ. Ценово, обл. Русе – 640 лв. 
 46. Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1895”, Черноконево, Димитровград“ – 300 лв.
 47. „Костюмът гербът на българския фолклор“, Народно читалище „Просвета 1925”, Мездра, обл. Враца – 420 лв.
 48. „Традиции и съвременност“, Народно читалище „Никола Вапцаров –  1909”, Куклен – 440 лв. 
 49. „Изработване на сценични костюми и закупуване на цървули“, Народно читалище „Развитие – 1896”, с. Салаш, обл. Видин – 600 лв.
 50. „Да запазим традициите в с. Радуил“, Народно читалище „Христо Ботев – 1903 г.”, с. Радуил, общ. Самоков, обл. Софийска – 500 лв.
 51. „Коледна седянка“, Народно читалище „Христо Ботев – 1919”, с. Долно Камарци, обл. Софийска –  840 лв.
 52. “Културни традиции и женски занаяти”, Народно читалище „Пробуда – 1925″, с. Флорентин, обл. Видин –  300 лв. 
Категория
Тематични сесии