Поредица „Българско изкуство. Имена“ Елза Гоева

Автор: Калин Николов

Заглавие: Елза Гоева

Език: Български и английски

Издател: Национален дарителски фонд „13 века България“

Място и година на издаване: София, 2020

Изданието е налично в художествените галерии, в книжните борси, както и в НДФ „13 века България“

Категория
Издания