Социално подпомагане и здравеопазване (2007)

1. „Възраждане на българското училище по европейски стандарти в с. Тотлебен – традиции, обновление и равнопоставеност.“, Фондация „Младен и Мария Антонови“, с. Тотлебен, област Плевенска – 3 000 лв.
2. „Златната рибка“ – Състезание по спортен риболов за хора с увреждания“, СНЦ „Съюз на инвалидите – дружество Пловдив“ – 2 632 лв.;
3. Проект: „Силата на прабългарския дух“, Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания“, Казанлък – 3 000 лв.
4. „Вълшебни дни за децата-инвалиди от община Ивайловград“, Сдружение с обществено полезна дейност и Настоятелство при Детски комплекс, Ивайловград – 3 000 лв.
5. „Неотложна социална и здравна подкрепа за децата в риск от три дома за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижи – ДОВДЛРГ „Люба Танева“ в Берковица, ДОВДЛРГ „Детски свят в с. Галатин, Врачанско и ДОВДЛРГ в с. Бърдарски геран“, Фондация „Евроздраве“, София – 2 000 лв.
6. „Музикално изкуство – начин за интеграция и социално подпомагане чрез осигуряване на трудова заетост за безразборните незрящи музиканти от хор на слепите „Академик Петко Стайнов“ и вокално-инструментален състав „Весели момичета”. Концерти на творци с увреждания, Фондация „Хор на слепите „Академик Петко Стайнов“, София – 3 000 лв.
7. „Да направим живота на възрастните по-добър“, Общ. Стралджа – 3 000 лв.
8. Социализация на деца с умствена недостатъчност от Помощно училище „Д-р Вл. Шуманов“, Регионален център „Отворено образование“, Сливен – 1 500 лв.
9. „Програма за интеграция на групи в неравностойно положение.“, Сдружение „Дружество за социално подпомагане“, Дряново – 1 500 лв.
10. „Изграждане на асансьор в Дневен център за деца и младежи с физически и интелектуални затруднения“, Плевен, Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ), Плевен – 3 000 лв.
11. „Изкуството – средство за промяна“, Театрална формация „Бис Бард“, София – 1 300 лв.
12. „И аз съм дете“ – интеграция на деца в рамките на Пето лятно Театрално Училище за деца в риск“, с. Широка Лъка, Фондация за култура „ДЕН ГРИ – Х“, София – 3 000 лв.

Категория
Тематични сесии