Национална награда „13 века България“ за подкрепа на млади таланти в съвременното изкуство и наука

НДФ „13 века България“ обявява конкурса за Национална награда „13 века България“ за подкрепа на млади таланти в съвременното изкуство и наука

НДФ „13 века България“ за втори път обявява национален конкурс за подпомагане на професионалното развитие на млади български творци и учени. Победителят в конкурса ще бъде кавалер на Националната награда „13 века България“ за подкрепа на млади таланти в съвременното изкуство и наука, която Фондът учреди през 2019. Тя представлява парична премия в размер на 5 000 лева, осигурени от Фонда, и  се дава за разходи за обучение.

 

Конкурсът протича в два кръга. В първия кръг жури, определено от Управителния съвет на НДФ „13 века България“, избира шестима номинирани кандидати, които ще бъдат обявени в периода 01 – 31 януари 2022. В подкрепа на всеки от тях Фондът ще организира дарителска кампания под надслов „ПОДКРЕПИ ТАЛАНТА — ДАРИ“.

 

Във втория кръг журито излъчва носителя на наградата. Името му ще бъде публично оповестено между 20 и 30 юни 2022. Наградата ще бъде връчена на тържествена церемония.

 

В срок до 14 януари 2022 за наградата могат да кандидатстват български граждани на възраст до 35 години със завършено висше образование в сферата на изкуството и науката и иновативни постижения в съответната област. Задължително условие е кандидатите през 2021 да са приети за следдипломна квалификация в акредитирани висши учебни заведения на територията на Европа, без България.

 

За конкурса се кандидатства онлайн тук

За контакти и въпроси:

e-mail: nagradatalant@fund13veka.bg

www.fund13veka.bg

2022

Д-р Ивалина Трендафилова е носителят на Националната награда „13 века България“ за млади таланти в съвременното изкуство и наука 2022

На 1 юли 2022 в Балната зала на Двореца – Национална галерия се състоя церемонията по връчването на Националната награда „13 века България“ за млади таланти в съвременното изкуство и наука, присъждана на всеки две години от НДФ „13 века България“ за иновативни постижения и следдипломна квалификация в европейски висши учебни заведения.

 

Отличието във второто издание на конкурса бе присъдено на д-р Ивалина Трендафилова. Тя е специализант по Beware program, съфинансирана от Мarie Skłodowska–Curie, Намюрски университет, Белгия. Ивалина е главен асистент в Института по органична химия с център по фитохимия, БАН. Автор е на десетки научни публикации в сферата на нанонауките и нанотехнологиите и е ръководител на иновативни проекти в същата сфера.

 

Председател на журито, определило новия кавалер на наградата и останалите трима номинирани участници в конкурса, е  г-жа Весела Кондакова – заместник-министър на културата, а негови членове са акад. Васил Николов (Национален археологически институт с музей – БАН), проф. д-р Адриана Благоева (НМА „Проф. Панчо Владигеров“), проф. д-р Пенко Господинов (НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“) и проф. Станислав Памукчиев (Съюз на българските художници).

 

Г-жа Весела Кондакова връчи специалната грамота на наградата на нейния нов носител – д-р Ивалина Трендафилова, а изпълнителният директор на Фонда г-жа Слава Иванова ѝ поднесе творба от участник в Международния младежки арт фестивал „Река на толерантността“. Д-р Трендафилова изтъкна значението на наградата за професионалното развитие на младите творци и учени, както и мотивацията, която тя им дава да продължат своето развитие в България. Изрази и своята голяма благодарност към журито и НДФ „13 века България“.

 

Грамоти получиха и останалите номинирани – Ана Костова, художник, живопис; Виктория Желязкова, социология на културата; Делян Балев, международни отношения, от членовете на Управителния съвет на НДФ „13 века България – доц. Георги Лозанов, Рашко Младенов и доц. д-р Венцислав Велев. Слава Иванова подари от името на Фонда графики от „Река на толерантността“ на тримата млади таланти. Всички те благодариха за оказаното им внимание.

„Подкрепи таланта – дари“, 2022

д-р Ивалина Трендафилова

нанонауки и нанотехнологии

постдокторантска специализиация (януари 2021 – януари 2024), Намюрски университет, Бeлгия

„Популяризирането на науката на достъпен език за по-широк обществен кръг е от значение, тъй като би подпомогнало разбирането на получените научни резултати и възможните ползи от тях. Поради тези си убеждения с ентусиазъм участвам в разпространението на научните резултати чрез различни канали, като медии (телевизия, радио), социални мрежи и семинари, като това беше и моята идея зад участието ми в конкурса за Национална награда за млади таланти в науката и изкуството на Националния дарителски фонд „13 века България“.“

Магистър „Медицинска химия“, Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София

Доктор, Институт по органична химия с център по фитохимия, БАН, София

Автор на десетки научни публикации в сферата на нанонауките и нанотехнологиите

Ръководител на проектите:

  • „Разработване на нови нанокомпозитни системи за контролирано доставяне на противовъзпалителни и противотуморни лекарствени вещества“, Програма за подпомагане на млади учени и докторанти, БАН, ДФНП 191/14.05.2016 – 14.05.2017;
  • „Нови доставящи системи за биофлавоноиди на основата на модифицирани мезопорести силикатни носители“, Програма за подпомагане на млади учени и докторанти, БАН, ДФНП 17-58/26.07.2017 – 26.01.2019;
  • „Доставящи системи за биологично активни вещества с природен произход на базата на иновативни органично-неорганични носители“, по НП МУП 01/04/2020 – 31/03/2021.

Член на национални и международни научни мрежи:

– Съюз на химиците в България;

– Slovenian Zeolite Association;

– European Association for Chemical and Molecular Sciences.

Носител на награди и отличия, сред които и Наградата на млад учен „Проф. Марин Дринов“, научно направление „Нанонауки, нови материали и технологии“, София, България, 2019. Номинации за Националната награда „13 века България“ за млади таланти в съвременното изкуство и наука, 2020 и

Награда за наука „Питагор“ за принос в развитието на науката, категория „Голяма награда за млад учен“, София, България, 2021

Ана Костова

художник, живопис

Магистърска степен (2021 – 2023), „Свободни изкуства“ при проф. Антже Майевски, Университет за изящни изкуства „Мутезиус“, Кил, Германия

„…Винаги съм се стремяла да се развивам и да търся своята творческа разпознаваемост… В момента продължавам да се занимавам основно с живопис, но също така експериментирам с нови техники и материали. Обучението ми дава възможност да представя творчеството ми пред нова публика в друга държава и това, че то бива оценено, ме мотивира да продължавам да се развивам и да се стремя към по-високи цели.“

Завършва Националната художествена академия, София, магистърска степен, специалност „Живопис“ при проф. д-р Здравка Василева.

Представя свои творби в изложбите:  „Портрет“, 2020, галерия „Шипка“ 6, СБХ, София, „В началото“, 2020, галерия „Райко Алексиев“, София, „Rosa-Grün“, 2020, Аншарпарк, Кил, Германия, „Import-Export“, 2021, Прима Кунст, Градска галерия, Кил, Германия.

Виктория Желязкова

социология на културата

Магистърска степен (март 2021 – януари 2023), специалност „Социология на културата“, Факултет по социални науки на Масариковия университет, Бърно, Чехия

„Ако във времената на несигурност, в които живеем, съвсем малка част от нашето внимание е насочена към понятието „грижа“, то моята работа цели да разкрие пространства, методи и пътища, чрез които на подходящ език да се приближим към осъществяване на форми на грижа, както за самите нас, така и за нашето обкръжение.“

Бакалавър „Интернационален бизнес“, Университет в Маастрихт, Нидерландия

Бакалавър „Изкуства и култура“, Университет в Маастрихт, Нидерландия

Делян Балев

международни отношения

Магистърска степен (2021 – 2023), специалност „Културни различия и транснационални процеси“, Катедра по социална и културна антропология, Виенски университет, Австрия

„Моята мечта е България да се превърне в позитивен модел, както за Европа, така и за света. А българският народ да бъде двигател на просперитета в културно-духовната, социалната, политическата и икономическата сфери. Вярвам, че с общи усилия, труд, постоянство и колективизъм, това е възможно!“

Бакалавър, специалност „Международни отношения“, Санктпетербургски държавен университет, Руска федерация

Делегат в Генералната асамблея към ООН в „Change the World Virtual Model of United Nations“ 2020

Специалист по Международни отношения и дипломация към дипломатически журнал „Youth Diplomacy”, 2020 – 2021, Руска Федерация

2020

Виктория Василенко е първият носител на Националната награда „13 века България“ за подкрепа на млади таланти в съвременното изкуство и наука

На 24 септември 2020 бе проведено второто и последно заседание на журито за избор на първи носител на Националната награда „13 века България“ за подкрепа на млади таланти в съвременното изкуство и наука, учредена от НДФ „13 века България“ в края на миналата година.
Съставът на журито бе определен от Управителния съвет на Фонда след предварително допитване до институции и организации на национално ниво в сферата на културата и науката. Негови членове са доц. д-р Пенко Господинов (НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“), проф. д-р Сава Димитров (НМА „Проф. Панчо Владигеров“), проф. д-р Николай Йорданов (Международен театрален фестивал „Варненско лято“), проф. д-р инж. Фантина Рангелова (УАСГ), проф. Валери Стефанов (СУ „Св. Климент Охридски“). По разпореждане на Министъра на културата и председател на журито по Статута на наградата, заседанията бяха ръководени от доц. д-р Венцислав Велев, съветник на министъра. На първото си заседание, проведено на 23 януари 2020, журито избра шестимата номинирани участници в конкурса: Виктория Василенко (артист изпълнител – пиано), д-р Ивалина Трендафилова (нанонауки и нанотехнологии), Росен Георгиев (научни изследвания в областта на отлагането на атомни слоеве и техните приложения), Деница Тодорова (гореща обработка на художествено стъкло), Лилия Пангелова (дизайн на стъкло), Вивиане Василева (музикант, перкусии).
След успешно приключване на работата на журито, НДФ „13 века България“ обявява името на първия лауреат на Националната награда „13 века България“ за подкрепа на млади таланти в съвременното изкуство и наука: Виктория Василенко.
Тя учи пиано в Националното музикално училище „Любомир Пипков“, София, при Антонина Бонева, а по-късно и при проф. Стела Димитрова-Майсторова. Бакалавърската си степен получава във факултета по музика на НБУ. Завършва музикалния колеж „Рейна София“, Мадрид, и Клавирната академия „Лаго ди Комо“, Италия. Магистър е на Брюкселската музикална академия. Носител е на многобройни награди и отличия, сред които „Кристална лира“ за млад изпълнител, голямата награда на Фондация „Димитър Бербатов“, първа награда на Международния конкурс „Джордже Енеску“, Букурещ, Румъния. Победител е в клавирния конкурс-фестивал „Музикални четвъртъци“, Женева, Швейцария. Удостоена е с наградата „Златен век“ на Министерство на културата, България. В периода (септември 2019 – септември 2020) специализира в класа по пиано на Луи Лортие, Музикален колеж „Кралица Елизабет“, Белгия.
На 1 октомври 2020 в Балната зала на Двореца – Национална галерия бяха връчени грамотите на носителя на наградата и на номинираните.

„Подкрепи таланта – дари“, 2020

Виктория Василенко

артист изпълнител, пиано

Следдипломна квалификация (септември 2019 – септември 2020) в класа по пиано на Луи Лортие,  Музикален колеж „Кралица Елизабет“, Белгия 

„… за мен е щастие да се установя в България и да продължа да правя всичко възможно за културен принос в страната си.“

Завършва Национално музикално училище „Любомир Пипков“, София – клас по пиано на Антонина Бонева

Учи пиано при проф. Стела Димитрова-Майсторова

Бакалавър е на факултет „Музика“, НБУ

Завършва музикалния колеж „Кралица София“, Мадрид, и Клавирната академия „Лаго ди Комо“, Италия

Магистър на Брюкселската музикална академия

Носител на „Кристална лира“ за млад изпълнител

Лауреат на голямата награда на Фондация „Димитър Бербатов“

Първа награда на Международния конкурс „Джордже Енеску“, Букурещ, Румъния

Победител в клавирния конкурс-фестивал „Музикални четвъртъци“, Женева, Швейцария

Носител на наградата „Златен век“ на Министерство на културата, България

д-р Ивалина Трендафилова

нанонауки и нанотехнологии

Пост-докторантска специализация (1 януари 2019 – 31 март 2020), Национален институт по химия, Любляна, Словения

„Вярвам, че науката е ключът към решението на глобални проблеми, като опазването на околната среда и човешкото здраве, а инициативата на Национален дарителски фонд „13 века България“ дава възможност на младите хора да разгърнат потенциала си и да продължат кариерното си развитие и академично израстване.“

Бакалавър, Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София

Магистър „Медицинска химия“, Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София

Доктор, Институт по органична химия с център по фитохимия, БАН, София

Автор на десетки научни публикации в сферата на нанонауките и нанотехнологиите

Ръководител на проекти за разработване на нови нанокомпозитни системи и нови доставящи системи за биофлавоноиди

Носител на награди и отличия, сред които и Наградата на млад учен „Проф. Марин Дринов“, научно направление „Нанонауки, нови материали и технологии“, София, България, 2019

Росен Георгиев

научни изследвания в областта на отлагането на атомни слоеве и техните приложения

Участие в проект за разработване и отлагане на покрития от 2D материали под ръководството на проф. Мартин Хулман, Национална стипендиантска програма на Р. Словакия (01 ноември 2019 – 31 март 2020), Словашка академия на науките, Институт по електроинженерство

„Смятам, че включването ми в конкурса ще подпомогне развитието ми като млад перспективен учен в България, ще засили мотивацията ми още повече за успехи в бъдещето…“

Бакалавър „Телекомуникации“, Технически университет, София

Магистър „Проектиране на фотонни мрежи“, Технически университет, Берлин

Докторант – Институт по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“, София

Автор на множество публикации в научни издания

Носител на награди за участия в научни конференции и на Наградата за изпълнение на младежки проект по програмата за подпомагане на младите учени и докторанти в БАН, 2017

Стипендиант на френското правителство за двумесечна научна визита в Лаборатория по катализа и спектрохимия, Кан, Франция и на Световната федерация на учените

Деница Тодорова

гореща обработка на художествено стъкло

Специализация (1 юни – 30 септември 2019) в ателието по стъкло на Барбара Зехнер, Фюрстензел, Германия,  Европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм“

„Мотивацията ми да кандидатствам в конкурс за Национална награда „13 века България“ е свързана с това да продължа да се развивам в областта на художественото стъкло тук в България.“

Бакалавър, специалност „Живопис“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Магистър, специалност „Дизайн на стъкло“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Докторант в катедра „Стенопис“ на Факултета по изобразителни изкуства, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Участия в международни и национални изложби, пленери и фестивали

Лилия Пангелова

дизайн на стъкло

Магистратура по образование и изследване на изкуството (2019 – 2021), Университет на Малта

„Целта на моето обучение в Малта, което започна през октомври 2019 е свързано не само с придобиването на степен или готовността ми за преподаване на личните ми артистични умения и опит, а за представянето на българската култура в чужбина…“

Бакалавър „Дизайн на порцелан и стъкло“, Национална художествена академия, София

Магистър „Дизайн на керамика и стъкло“, Университет по изящни изкуства „Мимар Синан“, Истенбул, Турция

Стажант „Изработка на художествено стъкло“ в ателита „Бернард Хеесен“ и „Леердам“, Леердам, Холандия, и в ателиета „Нови Бор“ и „Зайец“, Чехия

Участие в проектите „Построяване на древна римска пещ за обработка на стъкло“, Археологически парк „Вила Борг“, Германия, и „Възстановка на древноримски техники по обработка на стъкло“, Провинциален археологически музей, Велзеке, Белгия

Вивиане Василева

музикант, перкусии

Магистър „Перкусии“ (2019 -2021), Университет „Моцартеум“ в Залцбург, Австрия 

„Навсякъде в Европа, където имам концерти, присъства българската тема в моите композиции, затова се надявам с Вашата подкрепа да зазвучи моята музика, с любимите ми инструменти и на българска сцена!“

Бакалавър, клас „Ударни инструменти“ на проф. Петер Садло, Колеж за музика и театър в Мюнхен, Германия

Магистър „Камерна музика“ в Колеж за музика и театър в Мюнхен, Германия

Първа награда в Националния конкурс за млади музиканти в Германия, 2007

Две специални награди за най-млад изпълнител в музикалното състезание ARD

Първа награда в конкурса „Kulturpreis den Kulturkreis Gasteig München“, 2016 2016 Музикант на годината на Бавария, 2017

Награда за промоция на изкуството в Бавария, 2017

Категория
Награди, Награди и конкурси, Нашите Проекти